Chúc mừng BẠN Nguyễn Thị Minh Ngọc - THPT Chuyên Lương Văn Tụy - Ninh Bình Đã giành chiến thắng cuộc thi Tuần 2 - Tháng 2 - Quý 2 - Đường lên đỉnh Olympia năm 15
Tuần 2 - Tháng 2 - Quý 2 - Đường lên đỉnh Olympia năm 15

Luật chơi

Luật chơi quy định các thí sinh tham dự cuộc thi phải tuyệt đối tuân thủ..

Bản đăng ký

Tham gia đăng ký ngay đợt đầu tháng này

Các thủ tục

Tìm hiểu các thủ tục để tham dự cuộc thi

 • 360 Văn Viết Đức

  Họ tên: Văn Viết Đức

  Ngày sinh: 01/08/1997

  Trường học: THPT Thị xã Quảng Trị - Quảng Trị

  Điểm số: 360

  Cuộc thi: Tuần 3 - Tháng 1 - Năm thứ 15

 • 320 Đặng Thanh Huy

  Họ tên: Đặng Thanh Huy

  Ngày sinh: 15/02/1997

  Trường học: THPT Chuyên Lê Khiết - Quảng Ngãi

  Điểm số: 320

  Cuộc thi: Tuần 1 - Tháng 2 - Quý 1 - Năm thứ 15

 • 285 Trần Trọng Nhân

  Họ tên: Trần Trọng Nhân

  Ngày sinh: 17/05/1997

  Trường học: THPT Trương Định - Tiền Giang

  Điểm số: 285

  Cuộc thi: Tuần 3 - Tháng 1 - Quý 2 - Năm thứ 15

 • 285 Huỳnh Anh Nhật Trường

  Họ tên: Huỳnh Anh Nhật Trường

  Ngày sinh: 10/01/1997

  Trường học: THPT Chuyên Trần Hưng Đạo - Bình Thuận

  Điểm số: 285

  Cuộc thi: Tuần 2 - Tháng 1 - Quý 2 - Năm thứ 15

 • 280 Phồng Triệu Nhật Quang

  Họ tên: Phồng Triệu Nhật Quang

  Ngày sinh: 09/10/1997

  Trường học: THPT Chuyên Lê Quý Đôn - Tp. Hồ Chí Minh

  Điểm số: 280

  Cuộc thi: Tuần 1 - Tháng 1 - Quý 1 - Năm thứ 15

 • 270 Nguyễn Thị Minh Ngọc

  Họ tên: Nguyễn Thị Minh Ngọc

  Ngày sinh: 07/11/1997

  Trường học: THPT Chuyên Lương Văn Tụy - Ninh Bình

  Điểm số: 270

  Cuộc thi: Tuần 2 - Tháng 2 - Quý 2 - Năm thứ 15

TT Ghi hình Ghi chú
1 05/12/2014 14h30: Tháng 1 - Quý 3 - Năm 15
2 05/12/2014 19h30: Quý 2 - Năm 15
3 04/12/2014 14h30: Tuần 2 - Tháng 1 - Quý 3 - Năm 15
4 04/12/2014 19h30: Tuần 3 - Tháng 1 - Quý 3 - Năm 15
5 03/12/2014 14h30: Tuần 1 - Tháng 1 - Quý 3 - Năm 15
6 03/12/2014 19h30: Tháng 3 - Quý 2 - Năm 15
7 02/12/2014 14h30: Tuần 2 - Tháng 3 - Quý 2 - Năm 15
8 02/12/2014 19h30: Tuần 3 - Tháng 3 - Quý 2 - Năm 15
9 01/12/2014 14h30: Tuần 1 - Tháng 3 - Quý 2 - Năm 15
10 01/12/2014 19h30: Tháng 2 - Quý 2 - Năm 15
11 30/11/2014 14h30: Tuần 2 - Tháng 2 - Quý 2 - năm 15
12 30/11/2014 19h30: Tuần 3 - Tháng 2 - Quý 2 - Năm 15
13 29/11/2014 19h30: Tuần 1 - Tháng 2 - Quý 2 - Năm 15
14 24/07/2014 Ghi hình C3 (Tuần 3 - Tháng 1 - Quý 1 - O14)
15 25/08/2013 Ghi hình C4 (Tháng 1 - Quý 1 - O14)
16 11/08/2013 Ghi hình C2 (Tuần 2 - Tháng 1 - Quý 1 - O14)
17 04/08/2013 Ghi hình C1 (Tuần 1 - Tháng 1 - Quý 1 - O14)
Sự kiện
19/ 12

Bác Hồ ra lời kêu gọi Toàn quốc kháng chiến