Chúc mừng BẠN Nguyễn Khánh Gia Bảo - THPT Dầu Giây - Đồng Nai Đã giành chiến thắng cuộc thi Tuần 3 - Tháng 3 - Quý 3
Tuần 3 - Tháng 3 - Quý 3

Luật chơi

Luật chơi quy định các thí sinh tham dự cuộc thi phải tuyệt đối tuân thủ..

Bản đăng ký

Tham gia đăng ký ngay đợt đầu tháng này

Các thủ tục

Tìm hiểu các thủ tục để tham dự cuộc thi

 • 460 Huỳnh Nguyễn Hồng Chiến

  Họ tên: Huỳnh Nguyễn Hồng Chiến

  Ngày sinh: 27/07/1997

  Trường học: THPT Chuyên Lê Quý Đôn - Ninh Thuận

  Điểm số: 460

  Cuộc thi: Tuần 2 - Tháng 3 - Quý 2 - Năm thứ 15

 • 360 Văn Viết Đức

  Họ tên: Văn Viết Đức

  Ngày sinh: 01/08/1997

  Trường học: THPT Thị xã Quảng Trị - Quảng Trị

  Điểm số: 360

  Cuộc thi: Tuần 3 - Tháng 1 - Năm thứ 15

 • 350 Nguyễn Quang Anh

  Họ tên: Nguyễn Quang Anh

  Ngày sinh: 13/12/1997

  Trường học: THPT Chuyên Quốc Học - Thừa Thiên Huế

  Điểm số: 350

  Cuộc thi: Tuần 3 - Tháng 2 - Quý 2 - Năm thứ 15

 • 320 Đặng Thanh Huy

  Họ tên: Đặng Thanh Huy

  Ngày sinh: 15/02/1997

  Trường học: THPT Chuyên Lê Khiết - Quảng Ngãi

  Điểm số: 320

  Cuộc thi: Tuần 1 - Tháng 2 - Quý 1 - Năm thứ 15

 • 300 Lê Thị Thùy Trang

  Họ tên: Lê Thị Thùy Trang

  Ngày sinh: 31/07/1997

  Trường học: THPT Tiến Thịnh - Hà Nội

  Điểm số: 300

  Cuộc thi: Tuần 1 - Tháng 3 - Quý 2 - Năm thứ 15

 • 285 Trần Trọng Nhân

  Họ tên: Trần Trọng Nhân

  Ngày sinh: 17/05/1997

  Trường học: THPT Trương Định - Tiền Giang

  Điểm số: 285

  Cuộc thi: Tuần 3 - Tháng 1 - Quý 2 - Năm thứ 15

TT Ghi hình Ghi chú
1 02/03/2015 14h30: Quý 3
2 01/03/2015 14h30: Tuần 1 - Tháng 1 - Quý 4
3 01/03/2015 19h00: Tuần 2 - Tháng 1 - Quý 4
4 28/02/2015 14h30: Tháng 2 - Quý 3
5 28/02/2015 19h00: Tháng 3 - Quý 3
6 27/02/2015 9h00: Tuần 1 - Tháng 3 - Quý 3
7 27/02/2015 14h30: Tuần 2 - Tháng 3 - Quý 3
8 27/02/2015 19h00: Tuần 3 - Tháng 3 - Quý 3
9 26/02/2015 14h30: Tuần 2 - Tháng 2 - Quý 3
10 26/02/2015 19h00: Tuần 3 - Tháng 2 - Quý 3
11 25/02/2015 19h30: Tuần 1 - Tháng 2 - Quý 3
12 05/12/2014 14h30: Tháng 1 - Quý 3 - Năm 15
13 05/12/2014 19h30: Quý 2 - Năm 15
14 04/12/2014 14h30: Tuần 2 - Tháng 1 - Quý 3 - Năm 15
15 04/12/2014 19h30: Tuần 3 - Tháng 1 - Quý 3 - Năm 15
16 03/12/2014 14h30: Tuần 1 - Tháng 1 - Quý 3 - Năm 15
17 03/12/2014 19h30: Tháng 3 - Quý 2 - Năm 15
18 02/12/2014 14h30: Tuần 2 - Tháng 3 - Quý 2 - Năm 15
19 02/12/2014 19h30: Tuần 3 - Tháng 3 - Quý 2 - Năm 15
20 01/12/2014 14h30: Tuần 1 - Tháng 3 - Quý 2 - Năm 15
21 01/12/2014 19h30: Tháng 2 - Quý 2 - Năm 15
22 30/11/2014 14h30: Tuần 2 - Tháng 2 - Quý 2 - năm 15
23 30/11/2014 19h30: Tuần 3 - Tháng 2 - Quý 2 - Năm 15
24 29/11/2014 19h30: Tuần 1 - Tháng 2 - Quý 2 - Năm 15
25 24/07/2014 Ghi hình C3 (Tuần 3 - Tháng 1 - Quý 1 - O14)
26 25/08/2013 Ghi hình C4 (Tháng 1 - Quý 1 - O14)
27 11/08/2013 Ghi hình C2 (Tuần 2 - Tháng 1 - Quý 1 - O14)
28 04/08/2013 Ghi hình C1 (Tuần 1 - Tháng 1 - Quý 1 - O14)
Sự kiện
21/ 04

Ngày sách Việt Nam